Sarap ng Salo-salo sa Kuya J Restaurant

Masarap ang kainan ‘pag sama-sama. Pero lalong mas masarap ‘pag nilibre ka. Kaya ibaba muna ang phones at magpadala sa sarap ng salo-salo sa Kuya J Restaurant! #KuyaJ is located at #PromenadeGh! #SarapKaSaloKuyaJResto