Goyo: Ang Batang Heneral

“Idolo o Pinuno. Ano ang masnararapat sa presidente?” Ang ANGELITO ang nagdudugtong sa Heneral Luna at Goyo: Ang Batang Heneral. Sa pelikula, masusundan ang kwento ng magkakapatid na Bernal dalawang araw matapos ang pagkamatay ni Heneral Antonio Luna.